Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Rita Ross – Trzy imiona

Nowość

 

Rita okładka_www

21 x 15 cm, 263 strony, ilustracje czarno-białe i kolorowe, oprawa twarda, szyta

ISBN 978-83-62144-39-6

cena 30 PLN

 

O książce
Książka Rity Ross jest wyrazem hołdu dla pruszkowskiej rodziny Łucji i Antoniego Klimków, którzy codziennie ryzykując życiem ukrywali przez ponad dwa lata Autorkę wraz z jej rodzicami oraz rodzinę Bermanów w swoim maleńkim mieszkaniu przy ulicy Majowej.
Niniejszą edycją Książnica Pruszkowska dopisuje się do tego hołdu.
Oddajmy głos Autorce:
Tłumaczenia mojej książki z oryginalnej wersji angielskiej na język polski udało się dokonać dzięki wspólnej pracy wielu osób, którym jestem niezmiernie wdzięczna.
Od chwili wydania książki w języku angielskim moim celem było opublikowanie jej również w języku polskim, tak, aby znacznie więcej ludzi dowiedziało się o dwójce wspaniałych ludzi, którzy uratowali sześć istnień w czasie jednej z największych tragedii, jaką przeżyła ludzkość.
Jako że mieszkam w Australii, przetłumaczenie i wydanie książki w Polsce nie było dla mnie łatwym zadaniem. Ostatecznie jednak udało nam się dopiąć celu dzięki pomocy, entuzjazmowi i zaangażowaniu, z jakim się spotkałam.
W pierwszej kolejności dziękuję Ani i Markowi Perelmuter, moim przyjaciołom z Melbourne, którzy zainicjowali cały ten proces poznając mnie z Krystyną Gutowską, filozofem i nauczycielem akademickim z Politechniki Warszawskiej.
Ania, Marek i Krystyna, zawsze pełni entuzjazmu, odegrali kluczową rolę w doprowadzeniu tego przedsięwzięcia do pomyślnego końca. Bez nich nie byłoby to możliwe.
W wyniku licznych rozmów między Anią i Krystyną udało się rozpocząć tłumaczenie, którego podjął się pan Sławomir Wójcik.
Byłam bardzo poruszona, kiedy w swojej poczcie znalazłam e-mail od pana Grzegorza Zegadło, dyrektora Książnicy Pruszkowskiej, który wyraził zainteresowanie wydaniem mojej książki. Biblioteka prowadził swój własny program wydawniczy mający na celu upamiętnienie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Do tego grona zaliczają się oczywiście bohaterowie mojej książki, Łucja i Antoni Klimkowie.
Miałam także to szczęście, że mogłam liczyć na pomoc moich drogich przyjaciół w Melbourne. Wydawczyni Ruth Tanner oraz fotograf Emmanuel Santos odpowiedzialny za szatę graficzną książki oddali nieocenione usługi w pracy nad polskim wydaniem książki jak też w przekazaniu jej na ręce Krystyny.
Last but not least, moje podziękowania kieruję także pod adresem Ruth Scheuer, mojej drogiej przyjaciółki, która – tak jak ja – ocalała z Zagłady w Polsce. Ruth pośredniczyła w kontakcie między mną a Krystyną podczas swojej podróży do Polski w początkowej fazie tłumaczenia.
Nie umiem wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tej książki w języku polskim. Dzięki nim mogłam wyrazić swoje uczucia w ojczystym języku Zosi. Dzięki nim wielu ludzi w Polsce dowie się o bohaterskiej postawie Łucji i Antoniego Klimków w latach wojny.
Po tylu latach wreszcie udało mi się złożyć hołd wszystkim najpiękniejszym i najczystszym cnotom, miłości i współczuciu, jakie mieli dla mnie w swoich sercach Łucja i Antoni.
Zawdzięczam im całe moje życie.

 

 

The translation of my book from original English version into Polish is due to untiring efforts of many people to who I am immensely grateful.
It has been my goal since my book was published that the Polish version could reach a far larger audience which would learn of the role two wonderful people played in the savings six lives, at the time of one greatest human catastrophe.
Living in Australia and the translation and printing taking place in Poland, was not an easy task, but it was accomplished with the help, enthusiasm and drive I received the way.
Foremost I thank Ania and Marek Perelmuter, my Melbourne friends who initiated the translation by connecting me with their cousin Krystyna Gutowska, a professor at the Warsaw University.
Always enthusiastic and available Ania, Marek and Krystyna were instrumental in my project coming alive and blossoming.
Without them this would not have happened.
Numerous phone calls between Ania and Krystyna resulted in Mr Slawek Wojcik translating my book.
I was then thrilled received an email from Mr Grzegorz Zegadlo, the Director of the Pruszkow Library expressing an interest in my project. The library was compiling a program honouring Righteous Gentiles and Lucja and Antoni Klimek belonged in that category.
I am so fortunate to be surrounded by dear friends in Melbourne. My Melbourne publisher Julie Tanner and my artistic photographer Emanuel Santos whose skills enhanced my original publication, were invaluable with the help by sending my book’s contents to Krystyna.
Last but not least, my thanks goes to my dear friend Ruth Scheuer, a Polish holocaust survivor as I am. She became a link between Krystyna and me when she travelled to Poland in the initial stage of my translation.
My appreciation and thanks to all concern is profound. I am now able to express my feelings in Zosia’s native tongue, for many Polish people to learn of the role that Lucja and Antoni Klimek played during the 1939 war.
I have now achieved my goal of paying tribute to the greatest and purest of human qualities, love and compassion which I found in Lucja and Antoni.
I owe them my life….