• Academica

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

URBS NOVA

Książnica Pruszkowska nagrodzona Urbs Nova7 listopada Prezydent Pruszkowa, Jan Starzyński wyróżnił Książnicę Pruszkowską Statuetką Urbs Nova w kategorii kultura. Nagroda ta jest uhonorowaniem osób i przedsiębiorstw, które w naszym mieście prowadzą swoją działalność przyczyniając się do rozwoju Pruszkowa i upowszechniają jego dobre imię w kraju i za jego granicami. 

Nagroda została przyznana ” ZA PROMOWANIE PRUSZKOWA W KRAJU I ZA GRANICĄ, OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY LITERACKIE IM. NORWIDA I GAŁCZYŃSKIEGO, A TAKŻE ZA DOROBEK WYDAWNICZY”


Statuetka Urbs Nova w tym roku została przyznana w kategoriach:


1. w kategorii rozwój gospodarczy Pracownia Cukiernicza Jan Jeżak za kultywowanie tradycji rzemieślniczych Pruszkowa, działalność filantropijną i „osładzanie życia mieszkańcom”,
2.w kategorii rozwój gospodarczy firma Insbud – Stanisław Bystrzycki za wieloletni udział w cywilizacyjnym rozwoju Pruszkowa i tworzeniu podziemnej infrastruktury technicznej,
3.w kategorii rozwój gospodarczy Elektrociepłownia Pruszków za sto lat światła i ciepła w domach i sercach mieszkańców Pruszkowa,
4.w kategorii sport Grzegorz Napiórkowski za rozbudzanie pasji sportowych u młodzieży, a przez to wybitne osiągnięcia trenerskie i wychowawcze,
5.w kategorii działalność społeczna Zdzisław Zaborski za osobiste świadectwo i pielęgnowanie pamięci historycznej Pruszkowa, bogaty dorobek pisarski i działalność społeczną,
6.w kategorii kultura Galeria Sztuki Tess za ćwierć wieku malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby w Pruszkowie,
7.w kategorii kultura Książnica Pruszkowska za rozwój czytelnictwa i promowanie Pruszkowa w kraju i za granicą, ogólnopolskie konkursy literackie im. Norwida i Gałczyńskiego, a także dorobek wydawniczy.