• Academica

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Wspomnienia z maleńkości

 

Wspomnienia z maleńkości, pod redakcją Marii Falskiej

 

ISBN 978-83-62144-30-3

oprawa miękka, 60 stron, unikalne fotografie

cena wydawcy 5PLN


Wspomnienia z maleńkości
–  to książka niezwykła, właściwie broszura, w pierwodruku niepodpisana przez autorkę.

 

 

 

Tylko z końcowej „Notatki” i z przedmowy Janusza Korczaka dowiadujemy się o inspirującej roli Marii Falskiej w spisaniu dziecięcych wspomnień wychowanków „Naszego Domu”. „Wspomnienia” stanowią cenne uzupełnienie opublikowanego wcześniej przez Książnicę Pruszkowską szkicu informacyjnego „Nasz Dom”.

Niezwykłość tej książki trafnie uzasadnił Janusz Korczak pisząc we wstępie: Dziecko – artysta przemówiło językiem własnym.
Bohaterowie „Wspomnień z maleńkości” to dzieci, które wiele przeszły w swoim życiu. Bieda, głód i śmierć były stałymi elementami ich codzienności. Opowiadają o tym pozornie beznamiętnie, wydarzenia tragiczne wspominają jako coś zwykłego, ożywiają się przy wspomnieniu prostych zabaw, lepszego posiłku, rodzinnych wypraw. Część wspomnień dotyczy czasu spędzonego na wsi – w czasie I Wojny Światowej była prowadzona akcja oddawania dzieci z biednych rodzin miejskich na wieś, gdzie pomagały w gospodarstwie
w zamian za opiekę i wyżywienie. Narratorami wspomnień są w większości dzieci pochodzące z biednych, robotniczych dzielnic warszawskich.
Nędza – to słowo najlepiej oddaje charakter dotychczasowej egzystencji bohaterów „Wspomnień”.
„Nędza” – to była także nazwa placu w Warszawie przy ul. Okopowej między cmentarzem żydowskim i ewangelickim; tam w pyle i kurzu dzieci miały namiastkę placu zabaw.

W pruszkowskim „Naszym Domu” prowadzonym przez Marię Falską, zorganizowanym wraz z Januszem Korczakiem i Marią Podwysocką w roku 1919, znalazły opiekę i możliwość nauki nie tylko sieroty wojenne, ale także sieroty społeczne.
Ten skromny tomik przemawia silniej niż dziesiątki naukowych analiz. A historia „Naszego Domu” pokazuje, jak wiele dobra może uczynić garstka ludzi o wielkim sercu dla najsłabszych i najbiedniejszych – dla dzieci…

* * *
Wydanie obecne jest trzecim z kolei, ale pierwszym osobnym wydaniem powojennym. Jedyne wydanie przedwojenne ukazało się w roku 1924 nakładem Spółdzielni Księgarskiej „Książka” w Warszawie.
W roku 1959 nakładem PZWS ukazało się wydanie łączne „Wspomnień z maleńkości” wraz ze szkicem informacyjnym „Zakład wychowawczy Nasz Dom”, natomiast w roku 2007 „Wspomnienia z maleńkości” zostały wydane przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy(Oddział Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum) i Towarzystwo „Nasz Dom” w ramach pierwszego tomu cyklu monograficznego poświęconego historii „Naszego Domu”.

Wydawca składa serdeczne podziękowania Muzeum Warszawy za udostępnienie zdjęć do niniejszej publikacji, a także Pani Dyrektor Marcie Ciesielskiej z Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum za okazaną pomoc i życzliwość.