Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

CAŁY POWIAT CZYTA DZIECIOM 2014

26 marca, w Sali Koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury odbyły się pruszkowskie eliminacje do Finału tegorocznej edycji Konkursu Głośnego Czytania „Cały Powiat czyta dzieciom”

W konkursowych przesłuchaniach udział wzięło 131 uczniów z 7 szkół. Szkoły podstawowe nr 1, 2, 6, 8, 9, 10 w tym z klas I-III – 85 uczniów i z klas IV-VI -44 uczniów oraz 2 uczniów z Gimnazjum nr 4.


Jury w składzie:

Gerard Położyński – przewodniczący

Grzegorz Zegadło

Julita Malinowska        

po wysłuchaniu wielu interesujących interpretacji czytanych wierszy przyznało:  

 I nagrodęKatarzynie Wójcik z kl.VI Szkoły Podstawowej nr 9 za wiersz „Kłamczucha”, która będzie również uczestniczyć w konkursie na szczeblu Powiatu Pruszkowskiego.

II nagrodą wyróżniono Martynę Kwiatkowską uczennicę kl.III  Szkoły Podstawowej nr 2 za wiersz „Leń”

III nagrodą wyróżniono Monikę Bednarską z kl.VI Szkoły Podstawowej nr 10 za wiersz „Samochwała”.

REGULAMIN III edycji KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA „Cały Powiat czyta dzieciom”.

1. Organizatorem Konkursu Głośnego Czytania „Cały Powiat czyta dzieciom” jest Powiat Pruszkowski przy współudziale Książnicy Pruszkowskiej.

2. Adresatami Konkursu są wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

3. Warunkiem uczestnictwa w tegorocznym konkursie jest przygotowanie do głośnego czytania jednego z rymowanych tekstów dla dzieci Jana Brzechwy.

4. Pierwszym etapem Konkursu są Gminne Dni Głośnego Czytania Dzieciom, które stanowią jednocześnie eliminacje, w trakcie, których z każdej gminy zostanie wyłoniony jeden uczeń do Finału Powiatowego.

5. Do 7 marca 2014 roku, biblioteki gminne zgłaszają swoje propozycje przeprowadzenia Gminnych Dni Głośnego Czytania Dzieciom (termin wraz z krótkim opisem) na adres: Książnica Pruszkowska w Pruszkowie, ulica Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków lub na adres emailowy: instruktor@biblioteka.pruszkow.pl

6. Gminne Dni Głośnego Czytania Dzieciom, biblioteki zorganizują w terminie
do 31 marca br. przy współudziale władz oraz środowisk lokalnych.
Biblioteki wyłonią 1 finalistę z terenu gminy, który będzie uczestniczył
w Finale Gminnym, którego data będzie wcześniej uzgodniona z  Urzędami Gmin lub Miasta i podana Przedstawicielom Bibliotek do 31 marca br.

7. Powiat Pruszkowski jest fundatorem nagród za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca dla uczestników Dni Głośnego Czytania w każdej z Gmin

8. Finały Gminne oraz ich szczegółowy program zostaną oddzielnie uzgodnione
z przedstawicielami poszczególnych Gmin i Bibliotek.

9. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców Finałów Gminnych jest udział
w profesjonalnych warsztatach przygotowanych przez znanych aktorów, które odbędą się 22 maja 2014 o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

10. Finał Powiatowy konkursu Głośnego Czytania pn. „Cały Powiat czyta dzieciom” odbędzie się 25 maja 2014 roku w trakcie Powiatowego Dnia Rodziny.
11. Finaliści akcji Cały Powiat Czyta Dzieciom otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.