Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

styczeń w Dulagu

„Wyzwolenie Warszawy” – styczniowe spotkanie z cyklu Karty Historii
17 stycznia 1945 roku to Dzień Wyzwolenia Warszawy. Było to święto opiewane przez władze komunistyczne w PRL, obecnie trochę marginalizowane z powodu nadanej mu przez propagandę wymowy. Okoliczności tego wydarzenia: rabunki i niszczenie stolicy, wkroczenie Armii Radzieckiej          i Polskiej do miasta, powroty warszawiaków i początek odbudowy przedstawi podczas wykładu Karol Karasiewicz. Prelekcja będzie urozmaicona pokazem fragmentów kronik filmowych polskich                    i radzieckich. Zapraszamy na spotkanie w sobotę, 25 stycznia o godz. 15.
2 października 1944 roku po 63 dniach heroicznej, samotnej walki, Armia Krajowa kapitulowała w Warszawie. Powstańcze wojska, na mocy umowy Układu o zakończeniu działań wojennych trafiły do niemieckiej niewoli, która potrwała prawie pół roku. Ludność cywilna, która w toku walk poniosła ogromne straty, została wypędzona z Warszawy. Miasto zgodnie z rozkazem Heinricha Himmlera  było konsekwentnie rabowane i zniszczone przez oddziały niemieckie. Warszawa miała zniknąć z powierzchni ziemi, a w jej miejscu okupant chciał stworzyć twierdzę powstrzymującą pochód sowieckiej armii. Ten obłędny plan był realizowany przez następne 100 dni. Został przerwany przez sowiecką ofensywę w styczniu 1945 roku. Od sierpnia 1944 roku sowiecki sojusznik przyglądał się zza Wisły, jak Niemcy unicestwiają miasto.
10 stycznia 1945 roku pod wpływem nacisków zachodnich sojuszników, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, których siły zostały zagrożone niemiecką ofensywą w Ardenach, rozpoczęła się sowiecka zimowa ofensywa, zwana też wiślano-odrzańską. Jej celem było uderzenie w serce Niemiec, zdobycie Berlina, pokonanie Niemiec i zakończenie wojny.
Niejako „przy okazji”, 17 stycznia 1945 roku została wyzwolona Warszawa, a właściwie to, co z niej zostało. Dokonali tego głównie żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Fakt „wyzwolenia” miasta został odpowiednio przedstawiony przez propagandę sowiecką i polskich komunistów jako wyzwolenie stolicy barbarzyńsko zniszczonej przez niemieckiego okupanta.
8 maja 1945 Niemcy skapitulowały. Skończyła się wojna. Do zrujnowanej Warszawy już od stycznia, wracali mieszkańcy. Rozpoczęła się odbudowa miasta. Równocześnie komuniści brutalnie narzucili swoje rządy represjonując powstańców, Akowców i wszystkich potencjalnych wrogów ludu.
Na wykład poświęcony wyzwoleniu Warszawy zapraszamy 25 stycznia o godz. 15.