Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Fundacja Orange dla bibliotek – Spotkania z pasjami – tydzień 11

SPOTKANIE Z PASJAMI – TYDZIEŃ 11
„WIELO-PASJE”, CZYLI JAK ŁĄCZYĆ NASZE ZAINTERESOWANIA


Bohaterka spotkania: Hanna Bakuła – absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarka, autorka wielu książek


W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z kierowniczką, Panią Hanną Radomską.
Podobnie jak podczas wcześniejszego spotkania, „Czytelnicy z pasją” otrzymali dyplomy oraz książki przekazane przez dyrektora Książnicy Pruszkowskiej, Grzegorza Zegadło.

Nad sprawnie przeprowadzanymi  transmisjami czuwał tym razem Kamil Szurmak, bibliotekarz Filii 7.

Zdjęcia: Kami Szurmak  

Więcej informacji: http://www.biblioteki.fundacja.orange.pl/biblioteka/spotkania_z_pasjami/