Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

NA TROPACH WAWELSKIEGO SMOKA15 listopada gościliśmy Marka Sikorskiego – autora książki Smok wawelski w kręgu mitu i historii

Wspólnie z naszym Gościem zgłębialiśmy genezę legendy o Wawelskim Smoku

poznawaliśmy zachowane artefakty


próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: kim lub czym był smok

oraz – czy w ogóle istniał..

Nasz Gość uchylił się od ostatecznej odpowiedzi. Ponoć znajdziemy ją w książce.

Nie każdy potwór musiał być smokiem. Mistrz Wincenty Kadłubek nie pisał o smoku, lecz o potworze o nazwie olophagus, a podobnie podawali też inni kronikarze. Nawet Jan Długosz, jeśli dokładnie przetłumaczymy łaciński tekst jego Roczników, miał dylemat z nazwaniem tego potwora. Dopiero później zaczęto mówić o owej bestii jako o smoku, zapewne pod wpływem różnych traktatów przyrodniczych, w których pisano o istnieniu tych zwierząt. Ze smokiem wawelskim powiązanych jest wiele sekretów, w tym dotyczących jego słynnego krakowskiego pomnika, Smoczej Jamy oraz znanego obrazu Witolda Pruszkowskiego Smok wawelski. O tych i innych osobliwościach dotyczących legendy smoka wawelskiego i jego historii jest opowiada książka naszego Gościa.


Marek Sikorski jest historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych
i autorem wielu książek o zabytkach i dziejach kultury.

Fot. Tomasz MalczykGłos Pruszkowa