Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Konkurs Tuwimowy w Filli Nr 3

Konkurs Plastyczno-Technicznego dla dzieci i młodzieży

Bliżej Juliana Tuwima


Regulamin Konkursu Plastyczno-Technicznego dla dzieci i młodzieży
Bliżej Juliana Tuwima
Filii 3 Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Juliana Tuwima
oraz artystyczne przedstawienie treści dzieł poety


1.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży (poniżej 18 roku życia),
mieszkających na terenie miasta Pruszków.
2.Prace plastyczno – techniczne mogą być w formie pojedynczej ilustracji, serii ilustracji
( np. historyjka obrazkowa ), plakatu, sylwetek postaci, pacynek, prac przestrzennych itp. do dowolnego wiersza Juliana Tuwima.
3.Format prac plastycznych powinien być: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1.
4.Technika wykonania pracy dowolna (np.: rysunek, wycinanka, wydzieranka, malowanka, origami, grafika komputerowa, techniki mieszane, prace przestrzenne itp.). Prace nie powinny być wykonane z materiałów sypkich, kruszących się, ciężkich, odpadających (np. plastelina).
5.Każda praca powinna być podpisana na odwrotnej stronie w lewym dolnym rogu (tytuł wiersza Juliana Tuwima, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy).
6.Ilość prac konkursowych nieograniczona.
7.Pracę konkursową należy składać w filii nr 3 Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie najpóźniej do dnia 23.12.2013r.
8.Komisja Konkursowa powołana przez organizatora oceni prace według następujących kryteriów: zgodność z podanym tematem, ciekawa interpretacja utworu, walory artystyczne i estetyczne.
9.Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w filii nr 3 oraz na stronie internetowej Książnicy Pruszkowskiej.
10.Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o terminie uroczystego rozdania nagród telefonicznie (najpóźniej do 15 stycznia 2014r.)
11.Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
12.Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością biblioteki – wzbogacą bazę dydaktyczną placówki.