Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Konkurs Poetycki „O Złotą Lirę”

Konkurs Poetycki „O Złotą Lirę”

Zaproszenie

Konkurs poetycki „O Złotą Lirę” organizowany jest corocznie przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział osoby w każdym wieku i bez względu na miejsce zamieszkania. Termin nadsyłania wierszy upływa 13 września 2013.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji do udziału w konkursie.

Zarząd STK w Jaworznie

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

 1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego.
 2.  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: A – młodzież; B – dorośli.
 3. Tematyka wierszy dowolna.
 4.  Dwa wiersze należy nadesłać w trzech egzemplarzach w maszynopisie.
 5.  Pod każdym utworem należy zamieścić godło oraz kategorie wiekową odpowiednio:
  A lub B
 6.  Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, zawierającą:
  imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, (uczniowie szkół: nazwę szkoły i klasę).
  W zgłoszeniu prosimy zamieścić formułkę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu „O Złotą Lirę”.
 7. Termin nadsyłania prac do drugiego piątku miesiąca września na adres:
  Klub „Relaks”
  ul Szczakowska35
  43-600 Jaworzno

lub

Teatr Sztuk

ul. Mickiewicza 2

43-600 Jaworzno
z dopiskiem konkurs poetycki „O Złotą Lirę”

 1.  Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 2.  Nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

10. Decyzje jury są ostateczne.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  drugi piątek miesiąca października.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadsyłanych prac w wydawnictwach związanych z konkursem, bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

13. Szczegóły dotyczące konkursu pod nr tel. 511-727-425.