Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich

Ludwik Żychliński

Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich

i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego

Ludwika Żychlińskiego

 

 

 

 

oprawa twarda, szyta, 251 stron, ilustracje

ISBN 978-83-62144-20-4

cena wydawcy 25 PLN

„Dzięki mecenatowi władz Pruszkowa i zaangażowaniu osób związanych z kulturą naszego miasta, zostaje przywrócona zbiorowej pamięci książka praktycznie zapomniana, znana jedynie bardzo wąskiemu gronu specjalistów. Jest to, być może, najlepsza forma uczczenia 150 rocznicy powstania 1863 r. adresowana do mieszkańców Mazowsza Zachodniego, w obszarze pomiędzy Utratą a Pilicą.

 

Pamiętnik ten przypomina nam, że działania powstańcze: koncentracje oddziałów, patrole, potyczki i bitwy, miały miejsce nie tylko „gdzieś tam”, ale także w miejscach, w których żyjemy, chodzimy na spacery, mamy działki rekreacyjne. Powyższe spostrzeżenie dotyczy nie tylko mieszkańców Pruszkowa, ale także wszystkich wymienionych w tekście miejscowości.

 

Istotnym elementem samowiedzy jest nie tylko znajomość historii powszechnej, ale również pewne podstawowe informacje z dziejów najbliższego otoczenia – pamięć o przeszłości „małych ojczyzn”, które leżą tuż za progiem naszych domów. Bowiem do tego, żeby być wolnym, trzeba wiedzieć kim się jest.” ( z Przedmowy do książki)