Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

NA TROPACH HISTORII – 70. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM


W Filii 7 Książnicy Pruszkowskiej, odbyło się spotkanie czytelnicze z cyklu „Na tropach historii” poświęcone 70. rocznicy Powstania w getcie warszawskim.

Spotkanie poprowadził dyrektor biblioteki, Grzegorz Zegadło. Prócz historii getta warszawskiego, przedstawił historię getta w Pruszkowie oraz dzieje ludności żydowskiej na terenie Nadarzyna i Grodziska Mazowieckiego.

Zwrócił uwagę na: cmentarz żydowski mieszczący się na terenie naszego miasta, istniejący do niedawna budynek siedziby Rady Żydowskiej oraz postać prof. Michała Głowińskiego, „dziecka” Ireny Sendlerowej. Poruszył ponadto problem tolerancji względem religii i kultury.

Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja składająca się ze zdjęć przedstawiających getto warszawskie, jego mieszkańców, budynek Rady Żydowskiej w Pruszkowie oraz z książek pochodzących z działu „Judaica”, w tym m.in.:  „Spojrzenie na warszawskie getto” Jacka Leociaka oraz „Żydzi w Warszawie. Życie codzienne” Mariana Fuksa.

W naszym spotkaniu udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z wychowawczynią, panią Anna Michalską. Pani Michalska po raz kolejny otrzymała od Książnicy Pruszkowskiej wyrazy uznania i podziękowania za współpracę z naszą biblioteką w ramach cyklu „Na tropach historii”. Składamy również wyrazy uznania dla uczniów za wzorowe i pełne powagi zachowanie.


W najbliższym numerze Kuriera Południowego ukaże się relacja ze spotkania, autorstwa red. Tomasza Kuźmicza.


Fotografie Krystyny Stępień.

Więcej w naszej Galerii.

Zapraszamy!

Только помни, что между мыслью и поступком большая разница.

Не стоит благодарности,-с горечью ответил Римо.

Э, да вы и огонь погасили, а у меня зубы пляшут джигу от холода; но эту беду я мигом поправлю.

Утро и первую половину дня он провел в Лондоне.

Казалось, весь север был охвачен огнем.

Все время, что я нахожусь в этом доме, ваше поведение "Шпионский роман" возмущает меня.