Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PONURA WIZJA PRZYSZŁOŚCI?

26 kwietnia w Sali Koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury

już po raz drugi gościliśmy Krzysztofa Kamieńskiego

 

Powodem naszego spotkania była najnowsza powieść Krzysztofa Kamieńskiego – Pleśniak.

Fragmenty książki czytał aktor teatru Lalka – Roman Holc

Spotkanie  zilustrowała zaprzyjaźniona z Autorem artystka – Barbara Rzepa-Leichsenring, prezentując swoje malarsko-filozoficzne impresje na temat powieści.

Fotografie Tomasza Malczyka z Głosu Pruszkowa. Więcej w Galerii

O książce:

W konwencji z pogranicza science-fiction i political-fiction,  polonijny poeta i prozaik ukazuje pewien europejski kraj, którego mieszkańcy ulegli inwazji nieznanego bakcyla żywiącego się ludzkimi myślami, ludzkim intelektem. Drążąc ludzkie mózgi tytułowy pleśniak odbiera ludziom zdolności racjonalnego myślenia, stając się zagrożeniem dla kraju…

Walkę z groźną inwazją pleśniaka podejmuje samotnie naukowiec, który hoduje pleśniaka-mutanta, bakcyla żywiącego się zwykłymi pleśniakami. Pracę nad antypleśniakiem musi ukrywać przed atakowanymi przez pleśniaka władzami, a szczególnie przed wojskiem, chcącym wykorzystać groźnego bakcyla do celów militarnych.

Najnowszą powieść Krzysztofa Kamieńskiego czyta się także jako powieść satyryczną, ciekawą, zabawną i pouczającą.

 


Krzysztof Kamieński – urodzony 13 grudnia 1948 roku w Pruszkowie, z zawodu inż. Poligraf Politechniki Warszawskiej, jest poetą i prozaikiem. Pracował w warszawskich drukarniach i wydawnictwach. Niezależnie od pracy zawodowej pisywał szkice poetyckie, wiersze, artykuły i opowiadania. W 2007 roku wycofał się z pracy zawodowej, oddając się całkowicie pisaniu. W 2009 roku wydał zbiór opowiadań „Paradoksy życia”. W 2010 roku ukazał się jego pierwszy tomik poetycki „Wiersze”, w 2011 tomik poetycki „Mały złoty pegaz”, w 2012 roku – powieść „Pleśniak”.

 

 

Roman Holc – aktor, pedagog, artysta o szerokich horyzontach humanistycznych. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne z dziećmi i młodzieżą. Realizuje zadania edukacji teatralnej w ramach programu Teatr i Szkoła, jest twórcą unikatowej inicjatywy teatralno-wychowawczej Moje marzenia integrującej młodzież z warszawskich domów dziecka. Z młodzieżą tą zrealizował na scenie Lalki dwa przedstawienia: Wyspę słoneczników i spektakl Za drzwiami. W sezonie 2007/2008 Roman Holc obchodził jubileusz 30 lecia pracy scenicznej. W Teatrze Lalka pracuje nieprzerwanie od ponad 20 lat.