Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

MÓJ TALENT – EDYCJA DRUGA

REGULAMIN KONKURSU „MÓJ TALENT” II edycja

  1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Pruszkowa.
  2. Organizatorem jest Zespół Koordynacyjny Partnerstwa na Rzecz Mieszkańców Osiedla Staszica w Pruszkowie (PSM, MOPS, Straż Miejska, OHP, MOK, Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 1, Książnica Pruszkowska, ZHP, Stowarzyszenie 5 plus, Urząd Miasta, Rada Osiedla Staszica cz. A).
  3. Do udziału zapraszamy wykonawców indywidualnych, małe zespoły i grupy (do 8 osób), prezentujące swój talent.
  4. Swoje umiejętności można zaprezentować w formie występu scenicznego (śpiew, taniec, gra na instrumencie, akrobacje itd.)
  5. Zgłoszenia do eliminacji przyjmowane są do dnia 8.05.2013 r. w formie papierowej w:

Spółdzielczym Domu Kultury, ul. Hubala 5, tel. 22-758-41-76

Centrum Aktywności Lokalnej MOPS, ul. Jasna3, tel. 22-728-44-97

M O K, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej tel. 22-728-39-40(42)

Formularz zgłoszeniowy do pobrania również na stronach internetowych: www.mok-kamyk.pl, www.mops.pruszkow.org.pl, www.biblioteka.pruszkow.pl,

  1. Konkurs składa się z dwóch etapów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator dopuszcza wieloetapowość eliminacji.
  2. Organizator nie zapewnia rekwizytów potrzebnych do prezentacji, w tym: instrumentów, wzmacniaczy instrumentalnych itp.
  3. Spośród biorących udział w eliminacjach zostanie wybranych pięciu finalistów (zespołów, grup), które wystąpią 1.06.2013 r. o godz. 17.15 na Festynie Rodzinny Dzień Dziecka – boisko Szkoły Podstawowej nr 2.
  4. Pierwszy i drugi etap eliminacji odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury, ul. Hubala 5 w terminie 17 i 18 maja 2013 roku. O dniu i dokładnej godzinie eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora podczas zapisów.

10.  Czas prezentacji to max. 3 min. Koniec ogłasza sygnał dźwiękowy.

11.  O kolejności występów w czasie eliminacji oraz finału decyduje organizator.

12.  Uczestników w eliminacjach oceniać będzie jury, mające prawo przerwać występ w dowolnym momencie.

13.  Jury podczas finału będą stanowiły trzy osoby. W tym jedna wybrana z publiczności na drodze losowania.

14.  Wręczenie nagród nastąpi po odczytaniu werdyktu, na scenie Festynu.

15.  Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.

16.  Wszystkie osoby biorące udział w eliminacjach zapraszamy na Festyn Osiedlowy w dniu 2.06.2012r.

Formularz zgłoszenia:

Karta zgłoszenia do Konkursu

„MÓJ TALENT” II edycja

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy…………………………………………………………………..

2. Wiek uczestnika (uczestników)………………………………………………………………………..

3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………

4. Nazwa prezentowanej formy…………………………………………………………………………..

5. Czas prezentacji …………………………………………………………………………………………….

6. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca – proszę je wymienić)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA: organizator zapewnia scenę o wymiarach: szerokość 6m x głębokość 4m x wysokość 4m oraz podstawowy nagłośnienie. Ewentualne podkłady muzyczne należy dostarczyć na podpisanej płycie CD w formacie CDaudio.

7. Informacje o wykonawcy ( dla potrzeb organizatora konferansjera ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach podczas konkursu na potrzeby promocji imprezy.

……………………                                           ………………………

Miejscowość, data                                                   podpis uczestnika

ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka (dzieci)   …………………………………………………. w konkursie „MÓJ TALENT”

organizowanego przez Partnerstwo na rzecz Mieszkańców Osiedla Staszica w Pruszkowie oraz na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach w celu promocji imprezy.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem* konkursu.

…………………………………………………….….

Podpis rodziców

Воспоминание о холодности "Третий в пятом ряду: повести" матери и особенно о том, как мы с ней "В поисках неприятностей" расстались, еще больше "караван скачать песню" увеличивало мои страдания.

Массивные деревянные ворота главного входа; по обе стороны от "скачать игру супер гонка" них два или три "песня солдаты скачать" окна, защищенных железной решеткой.

И первые попытки "играть игровые автоматы 2012" подвести наконец какой-то итог пережитому.

Моя реплика не испугала "скачать программу glary utilities" и не удивила меланхоличного Оливье.

Всю ночь "скачать карты для 3 disciples" старый охотник не отходил от него и слушал его "Искупление" бессвязные речи.

В таком случае одолжим призовой кубок "Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллекта малыша" у поручика Семьдесят пятого полка Витингера.