Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS – Komunikacja

21 marca w Filii Nr 3 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans

Tym razem tematem spotkania był ,,Świat w liczbach – elektroniczna bankowość”.Spotkanie prowadził latarnik Polski Cyfrowej – Dariusz Wałachowski oraz zaproszony przez niego specjalista do spraw bankowości.Uczestnicy zapoznali się z obsługą kont bankowych oraz bezpiecznym korzystaniem z bankomatu.Wciąż rosnąca frekwencja na zajęciach Polski Cyfrowej świadczy o dużym zainteresowaniu seniorów nowymi mediami i środkami komunikacji.O „domową”, serdeczną atmosferę zadbała Kierowniczka Filii – Marianna Krzymowska.
Specjalne podziękowania dla  Pani Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 1, Ewy Nowickiej za udostępnienie ekranu wykorzystanego do prezentacji.