Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Podziel się z nami swoją opinią!

Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych to projekt

realizowany przez Fundację Civis Polonus i Fundację Rozwoju Społeczeństwa

Informacyjnego. Jest on elementem Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt ma na

celu rozwój konsultacyjnej funkcji biblioteki jako lokalnego centrum

informacyjnego. W działaniach bierze udział ponad dwadzieścia bibliotek z całej Polski.

Biblioteka w Pruszkowie jako pierwsza w Polsce testuje nowoczesną platformę konsultacyjną, przygotowywaną w ramach projektu. Z jej pomocą możliwe jest przeprowadzanie badań opinii społecznej, zbieranie informacji od użytkowników biblioteki i mieszkańców miasta, konsultowanie decyzji władz lokalnych i instytucji kultury. Pilotaż odbywający się w naszym mieście dotyczy dwóch kwestii, istotnych w punktu widzenia funkcjonowania biblioteki: oferta czytelnicza oraz kulturalna. Mamy nadzieję, że nasze badanie dotrze do możliwie dużej grupy mieszkańców Pruszkowa. Pozwoli to lepiej dopasować proponowane przez naszą instytucję imprezy i zbiory do faktycznych potrzeb jej użytkowników.

Poświęć nam kilka minut i wypełnij te dwie krótkie ankietyUśmiech


http://platforma.ekonsultacje.org/oferta-kulturalna-biblioteki-20122013/