Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W SŁUZBIE BOGU I POLSCE

W służbie Bogu i Polsce
Z kart historii harcerstwa w Pruszkowie w latach 1911 – 1939

 


Rok wydania 2004
Wydanie pierwsze
ISBN 83-906781-7-9
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie. Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Krąg im. Aleksandra Kamińskiego
w Pruszkowie

(nakład wyczerpany)

   Opracowanie jest komplementarną pracą obejmującą całość dziejów harcerstwa pruszkowskiego od powstania pierwszych drużyn skautowych aż do wybuchu II wojny światowej.
   Oprócz szczegółowej historii pruszkowskich drużyn harcerskich, wykazów osobowych tych drużyn, zawiera również pełne życiorysy znanych szeroko instruktorów:

Czesława Babickiego

Franciszka Bujalskiego

Bronisława Chajęckiego

Tadeusza Damiana Czechowskiego

Jana Bolesława Gallusa

Aleksandra Kamińskiego

Oskara Zawrockiego

Tekst bogato ilustrowany fotografiami – często o charakterze unikalnym.