Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

STEFAN SZEPPE – ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

Krzysztof Kamieński

Stefan Szeppe – życie i działalność

szeppe

oprawa miękka, 95 stron, ilustracje, fotografie
ISBN 978-83-62144-16-7

cena biblioteczna 15 PLN

 Książka jest próbą przedstawienia życia i działalności Stefana Szeppe (1885 – 1977) – poligrafa, publicysty i wydawcy, który osiedlił się w roku 1920 w Pruszkowie i pozostał w tym mieście do śmierci.
Zapisał się w historii miasta, jako wydawca, publicysta, redaktor prasowy i właściciel drukarni. Udzielał się czynnie na arenie politycznej, w Stronnictwie Pracy, potem w konspiracji. Po zakończeniu pracy zawodowej, mając siedemdziesiąt osiem lat zajmował się pomocą dla potrzebujących, zostając opiekunem społecznym. Ta książka, napisana przez wnuka Stefana Szeppe, to fascynująca biografia człowieka, który nie poddawał się do końca przeciwnościom, żyjąc w nadziei polskiej niepodległości.

Krzysztof Kamieński – urodzony 13 grudnia 1948 roku w Pruszkowie, wnuk Stefana Szeppe, z zawodu inż. Poligraf Politechniki Warszawskiej, jest poetą i prozaikiem. Pracował
w warszawskich drukarniach i wydawnictwach. Niezależnie od pracy zawodowej pisywał szkice poetyckie, wiersze, artykuły i opowiadania. W 2007 roku wycofał się z pracy zawodowej, oddając się całkowicie pisaniu. W 2009 roku wydał zbiór opowiadań „Paradoksy życia”. W 2010 roku ukazał się jego pierwszy tomik poetycki „Wiersze”, w 2011 tomik poetycki „Mały złoty pegaz”, w 2012 roku – powieść „Pleśniak”.
W 2006 roku, porządkując archiwa rodzinne, odkrył materiały dotyczące życia jego dziadka, Stefana Szeppe. Rok później zrealizował na ich podstawie dokumentację filmową, co nasunęło mu później pomysł napisania biografii. Zbieranie materiałów i informacji dotyczących sylwetki Stefana Szeppe trwało pięć lat. Książka była gotowa na początku 2012 roku.