Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ŻOŁNIERSKIE WSPOMNIENIA

Henryk Krzyczkowski

Żołnierskie wspomnienia

ISBN 978-83-922347-7-7

WYDANIE PIERWSZE

 

zolnierskie0001

NAKŁAD WYCZERPANY

Henryk Krzyczkowski urodził się w roku 1914 w Pruszkowie, gdzie spędził sześćdziesiąt lat życia. Z wykształcenia jest chemikiem, a z zamiłowania kronikarzem dawnego Pruszkowa. Posiada rzadki i cenny dar obserwacji i zapamiętywania szczegółów, na co swego czasu zwrócił uwagę drużynowy Aleksander Kamiński „Kamyk”.

Dotychczas ukazały się drukiem trzy książki Henryka Krzyczkowskiego:W cieniu Warszawy (PAX 1986) – opis życia w Pruszkowie w latach okupacji; Dzielnica milionerów ( Iskry 1989) – wspomnienia z pruszkowskiego dzieciństwa na Stalowej; Inna Ojczyzna, inne miasto, inni ludzie – Pruszków w latach 1945-56 ( Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 2004) – historia Pruszkowa w pierwszych latach po wojnie.

Książka Żołnierskie wspomnienia to kronika służby wojskowej Autora. Opowiada w niej o szkoleniu w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Pułtusku, o udziale w Kampanii Wrześniowej i dziesięciomiesięcznej służbie w Ludowym Wojsku Polskim. Opowieść wypełnia dotychczasową lukę w życiorysie Autora.