Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

HISTORIA PRUSZKOWA W ZARYSIE TOM II

Marian Skwara

Historia Pruszkowa w zarysie

tom II

Pruszkowskie Międzywojnie

historia tom 2

ISBN 83-9222347-5-8

NAKŁAD WYCZERPANY