Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

HISTORIA PRUSZKOWA W ZARYSIE TOM I

Marian Skwara

Historia Pruszkowa w zarysie

tom I

 Dzieje Żbikowa, Pruszkowa i okolic do roku 1918

 ISBN 83-922347-0-7

historia10001

NAKŁAD WYCZERPANY

Książka jest tomem pierwszym z zaplanowanej na trylogię edycji, obejmującym dzieje Pruszkowa od lat najdawniejszych, pierwszych wzmianek i zapisków do roku 1918. Popularne ale nie powierzchowne ujęcie  tematu, stwarza możliwość wykorzystania jej w celach edukacyjnych na poziomie szkoły średniej oraz podstawowej ( ścieżka regionalna).