Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

DZIEWIĘCIU Z PRUSZKOWA

 dodruk!

Henryk Krzyczkowski

Dziewięciu z Pruszkowa

dziewieciu0001

ISBN 978-83-926204-3-3

cena 30 PLN

_______________________________________________

od wydawcy:

Henryk Krzyczkowski urodził się w roku 1914 w Pruszkowie, gdzie spędził sześćdziesiąt lat życia. Z wykształcenia jest chemikiem, a z zamiłowania kronikarzem dawnego Pruszkowa. Posiada rzadki i cenny dar obserwacji i zapamiętywania szczegółów, na co swego czasu zwrócił uwagę drużynowy Aleksander Kamiński „Kamyk”.

Dotychczas ukazały się drukiem cztery książki Henryka Krzyczkowskiego:W cieniu Warszawy (PAX 1986) – opis życia w Pruszkowie w latach okupacji; Dzielnica milionerów ( Iskry 1989) – wspomnienia z pruszkowskiego dzieciństwa na Stalowej; Inna Ojczyzna, inne miasto, inni ludzie – Pruszków w latach 1945-56 ( Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 2004) – historia Pruszkowa w pierwszych latach po wojnie;

Żołnierskie wspomnienia ( Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie, 2007) – kronika służby wojskowej Autora.

Dziewięciu z Pruszkowa to zbiór opowieści o Przyjaciołach Autora. Niektórzy zginęli w czasie wojny, innych los rzucił w świat. Każdy z nich zostawił cząstkę swojego życia w Pruszkowie, choć większość była i jest bardziej znana poza rodzinnym miastem, nawet w najdalszych zakątkach globu. Książka pana Henryka nie tylko przybliży nam historię ich życia, ale także pomoże ocalić pamięć o wybitnych ludziach naszego miasta.

Dziewięciu z Pruszkowa:

BRONISŁAW CHAJĘCKI

LESZEK CHEŁMIŃSKI

MIECZYSŁAW KRUSZEWSKI

STANISŁAW KOWALCZYK

JÓZEF KWASIBORSKI

JERZY NIEROJEWSKI

WITOLD PAKULSKI

ANDRZEJ WILL

STANISŁAW WOŁŁOSIECKI

„Oni do mnie przychodzą w nocy i się dopytują…. – Heniu, kiedy o nas napiszesz?..” – mawia mi często pan Henryk. I pisał. Książka ta powstała z potrzeby serca. Autor pielęgnował ten zamiar przez długie lata, na nić pamięci mozolnie nizał perełki wspomnień, faktów, hipotez i legend. Z pewnością nie jest ona dokumentem, choć i te można w niej znaleźć. Jest raczej wyrazem hołdu złożonego przyjaciołom i przyjaźniom, które przetrwały próbę czasu, często też próbę śmierci. Również realizacją marzenia pielęgnowanego latami, by pamięć nie zginęła. A także spełnieniem obietnicy danej sobie i kumplom ze Stalowej, Klonowej, Szerokiej – z Dzielnicy Milionerów.

Chociaż jej niewielkie fragmenty były publikowane już w Przeglądzie Pruszkowskim, to w obecnej formie książka jest tworem całkowicie nowym. Zespół redakcyjny swoją ingerencję w tekst oryginalny ograniczył do niezbędnego minimum, pragnąc zachować styl nostalgicznej gawędy – z licznymi dygresjami, ucieczką w szczegół i anegdotę.

 

Niech więc to wspomnienie o dziewięciu „chłopakach z Pruszkowa” przyjmą z całą życzliwością miłośnicy pruskovianów, tudzież wielbiciele skautowskich ognisk, jak również sympatycy gawęd wszelakich i opowieści niezwykłych.

 

Grzegorz Zegadło