Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

DZIELNICA MILIONERÓW

Henryk Krzyczkowski

DZIELNICA MILIONERÓW

dzielnica0001

wydanie drugie uzupełnione

350 stron

ISBN 978-83-926204-5-7

cena 30 PLN

Pruszkowska Książnica wychodząc naprzeciw prośbom i sugestiom wielu Czytelników, postanowiła wznowić dawno zapomnianą – bo niedostępną w księgarniach książkę Henryka Krzyczkowskiego o starym Pruszkowie.

NAKŁAD WYCZERPANY

Henryk Krzyczkowski urodził się 15 lipca 1914 roku w Pruszkowie, gdzie spędził sześćdziesiąt lat życia. Z wykształcenia jest chemikiem, a z zamiłowania kronikarzem dawnego Pruszkowa.

Dotychczas ukazało się drukiem pięć książek Henryka Krzyczkowskiego:

 W cieniu Warszawy (PAX, 1986) – opis życia w Pruszkowie w latach okupacji;

 Dzielnica milionerów (Iskry, 1989) – wspomnienia z dzieciństwa;

Inna Ojczyzna, inne miasto, inni ludzie – Pruszków w latach 1945-56 (Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 2004 ) – historia Pruszkowa w pierwszych latach po wojnie;

Żołnierskie wspomnienia (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie,2007) – kronika służby wojskowej Autora;

Dziewięciu z Pruszkowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie, 2008) – zbiór opowieści o Przyjaciołach Autora.

Dwadzieścia lat po pierwszej edycji ( a jednocześnie, w przeddzień 95 urodzin Pana Henryka) oddajemy do rąk Czytelników drugie, uzupełnione wydanie Dzielnicy milionerów – historii miasta, historii ludzi, a przede wszystkim historii rodzinnej ulicy Autora. Ulicy Stalowej – zapomnianej, zaniedbanej, ale jakże wspaniałej i cennej.

Dla wielu z nas, będzie to książka kultowa…