Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BIEGNĄC PRZEZ ŻYCIE

Andrzej Kurc

Biegnąc przez życie

kurc

ISBN  978-83-62144-00-6

cena 10 PLN

Tomik wierszy Andrzeja Kurca, który trafia właśnie do pruszkowskich księgarń, jest pierwszym z zamierzonej serii Pruszkowskiego Parnasu.

Planujemy prezentować w niej rodzimych poetów –  znanych i mniej znanych. Jedyną cechą łączącą tych artystów, będzie nasze Miasto. Nie zamierzamy oceniać ich dokonań – to pozostawiamy Czytelnikom.

 

Andrzej Kurc  urodził się w Warszawie 3 lipca 1938 roku w rodzinie inteligenckiej, w której ojciec Konrad – żołnierz wojny polsko-bolszewckiej, a potem w okresie okupacji niemieckiej żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, od dzieciństwa wpajał swojemu synowi ducha patriotyzmu.

W 1939 roku rodzina Kurców przeprowadziła się do Pruszkowa i w tym mieście Andrzej mieszka i działa do chwili obecnej.

W pamiętnym dla Polski roku 1956 Andrzej zdał maturę w Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie i ta właśnie szkoła ukształtowała do końca jego poglądy i postawę obywatelską, toteż zachował ją we wdzięcznej pamięci, czego dowodem są jego wiersze poświęcone ukochanej „budzie”.

W latach dziewięćdziesiątych został wybrany do Rady Miejskiej Pruszkowa i pełnił funkcję radnego przez dwie kadencje. Zaangażowany w życie publiczne naszego miasta działa w Pruszkowskim Towarzystwie Kulturalno – Naukowym i w Towarzystwie Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana.

W 1944 roku został zamordowany przez Niemców ojciec Andrzeja i traumatyczne przeżycia związane z tą śmiercią sprawiły, że tuż po uzyskaniu pełnoletności nawiązuje współpracę ze środowiskiem Armii Krajowej. Początkowo nielegalnie, a od nastania III Rzeczypospolitej już w strukturach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w kole nr 6 w Pruszkowie. Obecnie jest członkiem Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, na której wniosek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z zamiłowania jest historykiem, a jego pasja to przybliżanie dziejów walki wyzwoleńczej naszego narodu, szczególnie młodemu pokoleniu. W swoim dorobku ma liczne referaty wygłaszane w szkołach pruszkowskich i warszawskich, a także na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Od wielu lat pisze wiersze o zróżnicowanej tematyce, od opisu osobistych, niemal intymnych przeżyć począwszy, po utwory religijne i patriotyczne, gdzie wyraźnie przewija się wątek historyczny.

 

Barbara Ratyńska